U bent hier

Lidmaatschap van de NVWV

Word lid van het NVWV en vergroot daarmee uw netwerk!

De NVWV kent drie lidmaatschapsvormen:

Het individuele lidmaatschap, het bedrijfslidmaatschap en het studenten lidmaatschap.

Het individuele lidmaatschap kost €15,- per jaar.

Dit lidmaatschap is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

  • De contributie wordt in september geheven.
  • Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren.
  • Een lid heeft recht op gratis deelname aan het inhoudelijke programma van de themabijeenkomsten en hebt stemrecht in de vereniging. U betaalt wel een bijdrage voor de kosten voor de catering van de themabijeenkomsten.
  • Niet-leden betalen zowel voor het bijwonen van het inhoudelijke programma van de themabijeenkomsten als de catering.

Het bedrijfslidmaatschap kost €100,- per jaar.

Het bedrijfslidmaatschap is een lidmaatschap voor meerdere personen van één bedrijf of organisatie met één contactpersoon. Het geeft de mogelijkheid om meerdere medewerkers van uw bedrijf of organisatie deel te laten nemen aan de bijeenkomsten.

Het bedrijfslidmaatschap valt statutair onder “lidmaatschap”, artikel 4 tot en met 7. Daarom kan aan het bedrijfslidmaatschap dezelfde rechten ontleend worden als die van een individuele lidmaatschap. Statutair heeft het bedrijf in stemming één stem.

  • De contactpersoon ontvangt jaarlijks een factuur ter voldoening van de contributie.
  • De contributie wordt in september geheven. Opzeggen bedrijfslidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren voor 31 december.

Het studenten lidmaatschap kost €7,50 per jaar.

Dit lidmaatschap is mogelijk voor studenten in het laatste jaar van hun studie, is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

  • Na dit jaar wordt het automatisch omgezet naar een individueel lidmaatschap.
  • Een studentenlid heeft recht op gratis deelname aan het inhoudelijke programma van de themabijeenkomsten. U heeft geen stemrecht. U betaalt wel een bijdrage voor de kosten voor de catering van de themabijeenkomsten.
  • Studenten die geen lid zijn betalen de helft van het bedrag voor het bijwonen van het inhoudelijke programma van de themabijeenkomsten alsmede (het volledige bedrag) voor de catering.