ISSPA symposium kringlooplandbouw Wageningen 2019

Internationaal symposium kringlooplandbouw - ‘ISSPA dit jaar in Nederland’

Using tools to optimize plant production and quality, exploring the system approach. Oftewel: kringlooplandbouw.

 

Het ISSPA is een 2-jaarlijks internationaal symposium voor bodem- en plantexperts. De WUR en Eurofins Agro organiseren het 16e ISSPA symposium, dat na Hawaii en China neergestreken is in Wageningen. Het symposium vindt plaats van 17 – 20 juni in Wageningen.

 

Programma

Op maandag, dinsdag en donderdag zijn er presentaties en discussies over de thema’s: bodem, plant, product, mest en kringloopsystemen. Het verbinden van kennis uit het veld met onderzoek staat centraal.

 

Onderwerpen die onder andere aan bod komen zijn:

-        Optimalisatie van landbouwproductie en gewaskwaliteit

-        Efficiënt benutten van water en nutriënten in de kringloop

-        Kwaliteit organische stof (fractionering)

-        Meer grip op mest en compost (werkingscoefficienten, inhoudsstoffen)

-        Monitoring van organische stof in relatie tot klimaatverandering, nitraatuitspoeling en

      precisielandbouw

-        Waterhoudend vermogen van bodems verbeteren

-        Implementatie bodemlevenbepalingen in de praktijk

-        Relatie tussen bodem en gewaskwaliteit

-        Vrijkomen van meststoffen (o.a chelaten)

-        Nieuwe ontwikkelingen zoals sensoren en decision support systems

-        Effect van biochar op opbrengst

-        Effect van rhizosfeer op P-opname

-        En meer…

 

 Nadere info over ISSPA 2019 is te lezen in de bijlage en op de website https://www.isspa2019.com/